Huisregels
Om aan u een perfecte uitgaanservaring te kunnen blijven garanderen, stellen wij een aantal normen aan het binnentreden en verblijf in Reina.

Toegangscontrole
Geen toegang onder de 18 jaar, het legitimeren aan de deur is verplicht.
Bij het binnengaan van Reina kunt u gefouilleerd worden, bij weigering hieraan mee te werken wordt er geen toegang verleend. Bij voorkeur zien wij de heren in het gezelschap van een dame.

Kleding
Geen toegang aan personen die in strijd met de dresscode gekleed zijn (verboden: pet, muts, hoed, sportschoenen, slippers, sportkleding etc.). Het gebruik maken van de garderobe voor het ophangen van jassen is verplicht.

Verdovende en Hallucinerende middelen
Het gebruik en/of het bezit van drugs en/of hallucinerende middelen is verboden. Er wordt geen toegang verleend aan personen die (zichtbaar) onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen.

Consumpties
De consumpties mogen alleen binnen Reina genuttigd worden. Het is niet toegestaan consumpties en/of consumptieverpakkingen van binnen naar buiten mee te nemen. Daarnaast is het verboden om eigen consumpties mee naar binnen te nemen.

Gedrag bezoekers
Bedreigingen, mishandelingen en andere vormen van agressie zijn ten strengste verboden. Ook is het verboden zich schuldig te maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie. Hinderlijk, bedreigend, intimiderend en ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Bezoekers die ongewenst gedrag vertonen of zich aanstootgevend gedragen worden verwijderd. Er wordt geen toegang verleend aan gasten die in het verleden voor overlast hebben gezorgd.

Schade en/of vernieling
Wanneer gasten schade en/of vernielingen veroorzaken worden zij aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwing.

Roken
Het is niet toegestaan om binnen te roken.

Reserveringen
Reserveringen zijn pas definitief nadat deze expliciet door Reina zijn bevestigd, reserveringen met onvolledige of onjuiste informatie komen bij constatering te vervallen.

Handel in goederen
Het is verboden in en rond Reina goederen te verhandelen of zich op te houden rond de Reina.

Wapens
Het bij zich hebben, laat staan gebruiken van wapens is verboden. Er wordt geen toegang verleend aan personen in het bezit van wapens of andere verboden voorwerpen.

Eigendommen Reina
Eigendommen van Reina mogen het pand niet uitgebracht worden. Ditzelfde is van toepassing op (lege) flessen en blikjes. Schade wordt op de veroorzaker verhaald.

Overtreding van de huisregels
Bij het overtreden van een van de vermelde huisregels kan de portier u uit Reina verwijderen. Bij het constateren van strafbare feiten, wordt aangifte gedaan bij de politie.

Aansprakelijkheid
Reina is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging aan het gehoor. Reina kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen van gasten of enige andere vorm van persoonlijke en/of materiële schade die u als bezoeker kunt oplopen tijdens uw bezoek.

Camerabeveiliging
Om een ieders veiligheid te kunnen waarborgen maakt Reina gebruik van beveiligingscamera’s.

Slotbepaling
In alle situaties waarin de huisregels niet toereikend zijn, beslist de gastheer/gastvrouw of de portier.
Deze beslissingen zijn bindend. Het niet naleven van deze huisregels heeft in beginsel ontzegging van toegang tot gevolg.

X